[ Webhosting profitux.cz ]
Hlavní stránka | Seznam rubrik | Redaktoři | Kvízy | Slety | Povídky | E-Bradavice
Rychlobrkovky
27.05.2018: Aktualizace sletů
Aktuálně je připravován slet v Olomouci. Více v sekci "Připravované slety".

03.03.2018: Konkurz do DV!

E-Bradavice

* Slavnostní večer

Vydáno dne 15. 02. 2015 12:30 (453 přečtení)

V sobotu 14. února se v Salónku Děravého kotle konal Slavnostní večer, při kterém byli vyhlášeni noví funkcionáři kolejí a také noví zaměstnanci školy.V Salónku se začali objevovat podnájemníci hostince už od 19 hodin. Někteří přišli proto, že si spletli hodinu zahájení (jako třeba já), jiní prostě přišli předem anebo už zůstali v salonku, když viděli, že tam nejsou sami. Hodinka utíkala rychle a ve tři čtvrtě na osm už byl Salónek pěkně zaplněný.

Někteří byli ve slavnostním – profesor Tejedor měl zelenoměděný hábit, zatímco Rose de Villiers zvolila své oblíbené rudé šaty. Někteří se však s ustrojením vůbec nezabývali a přišli v jednoduchých společenských hábitech.

Všichni kolejní ředitelé byli přítomni, a proto když s úderem osmé hodiny dorazila paní ředitelka Fiona, mohlo vyhlašování začít. Samozřejmě se vyhlašování neobešlo bez ředitelčina proslovu, kterým poděkovala těm, jenž se rozhodli vystoupit z řad studentů a uvolili se vykonávat učitelské zaměstnání, které i v kouzelnické škole se sebou přináší jak práva, tak povinnosti.

Profesorský sbor se rozšířil o tři nové profesory, ale zároveň o jednoho přišel.

První byla uvedena profesorka Charlotte Chardonay, původně studentka Zmijozelu, která bude učit Kouzelné formule. Velmi oblíbený předmět, jenž v minulosti vyučovala Valantina Vaneová.

Druhý přišel na řadu profesor Henry Daniels, původně prefekt Havraspáru, který bude učit Létání.

Poslední byl jmenován profesor Richard Bufler, původně student Zmijozelu, který bude znovu vyučovat předmět Nekromancie.

Všichni budou přijati na roční zkušební dobu a jejich předmět bude vyučován jako nepovinný.

Poté bylo oznámeno, že profesorský sbor opustí dlouholetá profesorka Haide Karai, která vyučovala Teologickou magii. Bude si nyní užívat svůj post profesora na penzi.

Druhá část programu spočívala v jmenování kolejních ředitelů. Vzhledem k tomu, že hrad byl s výsledky již obeznámen, byla to pouhá formalita. Zatímco Havraspár, Nebelvír a Zmijozel si zvolil své stávající kolejní ředitele, jediná změna nastala v Mrzimoru, kde se nově stala kolejní ředitelkou profesorka Živlové magie Charoline Swan. Mrzimor se tak dočká po několika letech změny a za redakci DV mu přeji, aby byl se svou ředitelkou spokojen a také, aby ona byla spokojená s ním. Odstupující profesorka přeměňování, Mia von Dog si pak může užívat více času pro sebe. Informace mluví o tom, že bude více zasahovat do mudlovského světa.

Následně dostali všichni KŘ, počínaje Charoline, prostor ke svému prostoru, pokud chtějí něco vzkázat svým kolejím:

Charoline Swan: *lehce si odkašle* Děkuji, Fí. Nejenom za funkci, ale i za to, že tuto školu držíš pohromadě a v provozu, za úsilí, a čas, které do toho vkládáš a za vše, co pro nás všechny děláš. Také děkuji těm, kteří mě při volbě KŘ volili, letos to bohužel bylo, jaké to bylo. Avšak doufám, že i přesto zůstane v koleji přátelská atmosféra a třeba se nám podaří i dosáhnout na ten pohár. *úsměv* Víc bych k tomu už nedodala, proto děkuji za slovo. *úsměv*

Teóma Tejedor: I já bych rád všechny přivítal na dnešním slavnostním večeru. Na jazyku příliš slov nemám, nicméně bych rád všem popřál co nejhezčí pobyt zde v hostinci tak, aby si to tu užili a načerpali energii na nový školní rok, který bude jistě zajímavým. Jako kolejní ředitel bych určitě chtěl zejména studentům a studentkám Zmijozelu popřát pěkný večer a již za nějakou chvilku budete mít nového prefekta, asi většina z vás netuší, kdo to bude, každopádně já bych už takto předem chtěl dotyčnému či dotyčné popřát hodně štěstí a trpělivost ve funkci prefekta (prosím danou osobu, aby mi teď neděkovala *smích*)... Také bych rád poděkoval Charlotte a Richardovi za cenné služby své, nyní již bývalé koleji *úsměv* ... a závěrem bych rád ze své pozice ještě jednou poděkoval za to, že jsem se opětovně mohl stát kolejním ředitelem *úsměv* A aby na mě nebyli ostatní studenti a studentky a také zaměstnanci naštvaní pro to, že se ve svých slovech věnuji jen zmijozelským, tak i všem ostatním přeji pěkný večer *úsměv*

Lea Werewolfka: Jako vždy budu co nejstručnější. *úsměv* Chtěla bych poděkovat všem těm, co mě volili, je vidět, že má práce a starání se o kolej nevyšla vniveč. *úsměv* Moc se těším na nový školní rok plný překvapení, studia, učení, nováčků a také toho, jak budu zase muset použít argumenty na to, abych obešla Buclatou dámu (minulý rok mě moc nechtěla pustit. *úsměv*) Přeji všem studentům krásný pobyt zde v Kotli a také na hradě, a aby se hlavně bavili. *úsměv* Ještě jednou moc děkuji své smečce i ostatním studentům, že nám vytváří krásné dny a také Fí, že stále drží zdi této školy. *úsměv*

Maddie Láskyplná: *vezme si slovo* Tak já bych asi chtěla hlavně poděkovat svým havraspárským za minulý školní rok, který se vydařil a popřála jim do toho dalšího stejné množství sil, stejně, jako všem svým studentům, potažmo i celému hradnímu obyvatelstvu. *úsměv* V mém osobním životě se bohužel udály věci, které mne ani trochu nenaplňují optimismem a sebraly mi veškerou mou výřečnost, za což se velmi omlouvám. Mí kolegové myšlenek pronesli dost. Ale jistě se všichni těšíme na hrad, takže si ten nastávající rok všichni pěkně a v míru užijme. *úsměv* A málem bych zapomněla - Henry, Jack Daniels se ti na nervy při studentech bude hodně hodit. *mrknutí a smích*

A nadešla třetí část – jmenování prefektů a primusů kolejí. Podle slov Fí: Jsou „Péčka“ srdcem každé koleje a pravou rukou ředitele, pomáhají také škole s kontrolní činností. Bez Péček si koleje nemůžeme ani představit. A kdo dostal na hruď zlatý a stříbrný odznak?

 
Nebelvír
Havraspár
Mrzimor
Zmijozel
 
Primus/ka s odznakem
Gabriela
Gane
(nově)
Jek
James
El

Barbucha
Kuřavová
(nově)
Kačka
Valentová

Prefekt/ka s odznakem
Asme
Lovett

(nově)
John
van Smith

(nově)
Henry
Mitchell
Kate
Smith

(nově)
Prefekt/ka s odznakem
Rose de
Villiers

(nově)
Shaunee
von Castile

(nově)
Michal
Hardy
Maty
Anyus

Gabka již funkci primuse vykonávala, nyní se k ní vrátila zpět. Pro její prefektky, páťačku Asme a třeťačku Rose to bude premiéra. Doufám, že se jim povede ve funkci báječně.

Jek si svůj odznak udrží i nadále a pomáhat mu budou dvě nové posily, šesťák John a páťáčka Shaunee. I jim přeji úspěšnou prefektskou kariéru.

Barbůš také funkci již vykonávala, nyní se přidává ke stávajícím prefektům, Henrymu a Michalovi. Určitě se jim bude pod vedením Charoline dařit báječně.

Kačka setrvává ve funkci už několik let, s Matym jsou jistě velmi výkonní funkcionáři, pomáhat jim bude nově páťačka Kate Smith.   

Jde vidět, že funkce „Péčka“ většinou ovládají studenti 5. a vyšších ročníků, ale přeci jen, důvěru dostali i dva noví prefekti, kteří jsou na začátku 3. ročníku – Rose a Michal.

Všem jmenovaným přeji mnoho úspěchů v jejich funkci, aby pro ně byla přesně taková, jak si představovali, že bude. I přesto, že se sebou funkce prefekta či primuse nese jisté výsady, patří mezi ně i povinnosti. Ale obojí je pro každého určitě čest vykonávat.

Připravila Cleo Torres

Korekturu provedla Myška Myšková.

[Akt. známka: 1,80 / Počet hlasů: 10] 1 2 3 4 5
Autor: Cleo Torres | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
© 2007-2008 tým Denního Věštce | Design by Daniel Simon, Robin Cook & Daniell Moon
Stránky optimilizovány pro Firefox; Opera 9.27 a vyšší. Při používání IE nezaručujeme správný chod!

Powered by phpRS | Designed by PaBi3 RSS 2.0 | HTML 4.01 | CSS2.1 |